Ventilatsioonisüsteem vajab soojustust, et kontrollida ja piirata soojakadusid.

Hoia temperatuuri ja soojuskadusid sooja õhu transportimisel ventilatsioonitorudes kindlal tasemel, et minimeerida energiakadu. On tähtis hoida mõlemad kriteeriumid kindlal tasemel. Meie meeskonnal on pika-aegne kogemus torustiku isoleerimisel.